• PASZPORT
  DO EKSPORTU
 • EKSPORTUJ
  DO ROSJI
 • WYBIERZ KRAJ
  I EKSPORTUJ

KOMPLEKSOWO REALIZUJEMY I ROZLICZAMY DOTACJE EKSPORTOWE!!!

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC ?

 • Wynajem i zabudowa stoisk targowych
 • Organizacja misji handlowych
 • Usługi doradcze i szkoleniowe
 • Działania promocyjne i reklamowe
 • Kompleksowe rozliczanie projektu

Realizacja i rozliczanie. Kompleksowo.

JAKIE DOTACJE OBSŁUGUJEMY ?

 • Go to Brand - 3.3.3 POIR
 • Internacjonalizacja MŚP – 1.2 Polska Wschodnia
 • Modele Biznesowe MŚP – 2.2.1 Łódzkie
 • Internacjonalizacja MŚP – 3.2.2 Mazowieckie
 • Inne dotacje eksportowe

Obsługujemy różne branże i różne rynki zagraniczne!

ORGANIZACJA TARGÓW I MISJI ZAGRANICZNYCH

 • wynajęcie powierzchni wystawienniczej
 • zabudowa stoiska zgodnie z przyjętą przez klienta koncepcją wizualizacji
 • transport eksponatów
 • wynajęcie hostess
 • organizacja spotkań z potencjalnymi klientami
 • obsługa tłumaczy i handlowców na stoisku
 • przegotowanie stron www, katalogów, cenników, umów współpracy etc.
 • przygotowanie pobytu przedstawicieli polskich firm na targach (organizacja wiz, przelotu, hotelu etc)

PROMOCJA I REKLAMA ZA GRANICĄ

 • Projektowanie stron www
 • Projektowanie opakowań
 • Projektowanie katalogów i folderów
 • Tworzenie reklam w mediach branżowych
 • Tworzenie kampanii promocyjnych w mediach tradycyjnych i cyfrowych
 • Produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych
 • Tworzenie kampanii linków sponsorowanych tj.: Ad Words

USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE

 • Usługi doradcze w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne
 • Usługi szkoleniowe w zakresie umiędzynarodowienia na rynkach perspektywicznych
 • Usługi doradcze związane z wdrożeniem Modelu Biznesowego Internacjonalizacji, w tym:
 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych;
 • pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
 • przygotowania do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny;
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym;
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych;
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych;
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek;
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.

ROZLICZANIE PROJEKTÓW

 • Przygotowanie wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej (tj. Wnioski o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową)
 • Zapytania ofertowe
 • Umowy z kontrahentami
 • Protokoły zdawczo-odbiorcze
 • Opisy faktur
 • Prowadzenie projektu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami klienta;
 • Stały kontakt i pełna reprezentacja przed Instytucją Pośredniczącą;
 • Pilnowanie wszelkich terminów realizacji poszczególnych działań;
 • Kompleksowa realizacja wszelkich działań zaplanowanych przez klienta.

NIE MARTW SIĘ UNIJNĄ BIUROKRACJĄ !

ZLEĆ ROZLICZANIE PROJEKTU
SPECJALISTOM EXPORT GROUP !

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !

Tel: +48 572 977 929
Tel: +48 42 205 02 65
Tel: +48 42 205 02 85

KOMPLEKSOWO REALIZUJEMY I ROZLICZAMY
DOTACJE EKSPORTOWE !

BEZPŁATNE KONSULTACJE

+48 42 205 02 65
+48 42 205 02 85

BIURO EXPORT GROUP

Biurowiec Real Office
ul. Traktorowa 126/402
91-204 Łódź
tel.: 42 205 02 85
biuro@exportgroup.pl

KLENCI EXPORT GROUP:

Zobacz referencje >>

(C) Export Group. All Rights Reserved.

webdesign: Flashcraft.pl